Sale!
สร้อยข้อมือถักประดับเงินแท้รูปเงินเม็ดโอม(TSB003) 1

สร้อยข้อมือถักประดับเงินแท้รูปเงินเม็ดโอม(TSB003)

฿429.00 ฿329.00

โอม สัญลักษณ์แห่งศาสนาพราหมณ์

สัญญลักษณ์โอม

บทสวดมนต์ของเทพทุกองค์ในศาสนาพราหมณ์
จะขึ้นต้นด้วยคำว่า ” โอม…”
และรูปวาดมหาเทพเกือบทุกรูป จะปรากฏเครื่องหมาย “โอม”
อยู่ส่วนใดส่วนหนึ่งในภาพ ซึ่งคำว่า โอม นี้เป็นหัวใจหลักของศาสนา

อักขระ โอม เกิดจากการเรียกพระนามของพระตรีมูรติทั้ง 3 รวมกันเป็นคำเดียว ซึ่งแยกได้ดังนี้
อะ – มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระศิวะ (อะ)
อุ – มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระวิษณุ (อุ)
มะ – มาจากเสียงสุดท้ายของคำว่า พระพรหมมะ (มะ)

เครื่องหมาย โอม อันศักดิ์สิทธิ์นี้ ปรากฏคู่กับเครื่องหมาย พินทุ เสมอ
อันจะเป็นเครื่องหมายที่นำ
ความปรารถนาสุขสมหวังมาให้
สามารถขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้หมดสิ้น
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.siamganesh.com )

สร้อยข้อมือถักประดับเงินแท้รูปเงินเม็ดโอม

– เม็ดโอมเงินตรงกลาง ขนาด 7 มม. x 9 มม.
– สินค้าฟรีไซส์ปรับไซส์ได้

รายละเอียด

สร้อยข้อมือถักประดับเงินแท้รูปเงินเม็ดโอม

– เม็ดโอมเงินตรงกลาง ขนาด 7 มม. x 9 มม.
– สินค้าฟรีไซส์ปรับไซส์ได้