สร้อยข้อมือร้อยด้วยเม็ดบอลเงินและเม็ดเงินลายกุหลาบ (TSBL003) 1

สร้อยข้อมือร้อยด้วยเม็ดบอลเงินและเม็ดเงินลายกุหลาบ (TSBL003)

฿1,400.00

รายละเอียด

สร้อยข้อมือร้อยด้วยเม็ดบอลเงินและเม็ดเงินลายกุหลาบ

TSBL003 เม็ดเงินบอลขนาด 3 มม. เม็ดเงินกุหลาบขนาด 4 มม.