สร้อยข้อมือร้อยด้วยเม็ดบอลเงินและเม็ดเงินลายกุหลาบ (TSBL004) 1

สร้อยข้อมือร้อยด้วยเม็ดบอลเงินและเม็ดเงินลายกุหลาบ (TSBL004)

฿1,400.00

รายละเอียด

สร้อยข้อมือร้อยด้วยเม็ดบอลเงินและเม็ดเงินลายกุหลาบ

TSBL004 เม็ดเงินบอลขนาด 3.5 มม. เม็ดเงินกุหลาบขนาด 4.3 มม.