Posted on 1 Comment

ปีชง 2559

สำหรับปี 2559 ปีที่ได้รับผลไม่ดี จะมีอยู่ด้วยกัน 4 ปี ได้แก่

 • ปีชง คือปีที่ได้รับผลเสียมากที่สุด หรือ ที่เราเรียกกันว่า … ชงโดยตรง….
  คือ ปีขาล (เสือ) ได้รับ ผลกระทบมากที่สุด
 • ปีคัก คือปีที่เป็นปีนักษัตรเดียวกับปีนั้นๆ คือ ปีวอก (ลิง)
 • ปีเฮ้ง คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเคราะห์กรรม คือ ปีมะเส็ง (งูเล็ก)
 • ปีผั่ว คือปีที่ได้รับผลกระทบในเรื่องสุขภาพ คือ ปีกุน (หมู)

วิธีแก้ชง 2559

 • สำหรับผู้ที่เกิดในปีชง ปี 2559 สามารถแก้ชงด้วย
  การไหว้เทพเจ้าไท้ส้วย ตามความเชื่อของคนจีน
  เพื่อบรรเทาเคราะห์กรรม สามารถไหว้ที่วัดจีนทั่วไป เช่น วัดเล่งเน่ยยี่ (วัดมังกร)
 • การไถ่โคกระบือ
 • การทำบุญบริจาคต่างๆ หากท่านใดมองหา เครื่องประดับหรืออัญมณีไว้เสริมดวง
  เสริมโชคชะตาสำหรับผู้ที่เกิดปีชง

อัญมณีเสริมดวง ปี 2559 สำหรับ คนปีชง

 • สำหรับผู้ที่เกิดปีขาล (เสือ) ให้ประดับอัญมณี
  มรกต พลอยสีเขียว ไพฑูรย์สีน้ำเงิน
 • เกิดปีวอก (ลิง) ผู้ที่เกิดปีวอก ให้ประดับอัญมณี
  นิลสีผักตบ พลอยสีน้ำผึ้ง หรือมรกต
 • เกิดปีมะเส็ง (งูเล็ก) ผู้ที่เกิดปีมะเส็ง ให้ประดับอัญมณี
  เพชรน้ำทอง หรือไพฑูรย์สีน้ำผึ้ง พลอยสีเหลืองอร่าม
 • เกิดปีกุน (หมู) ผู้ที่เกิดปีกุน ให้ประดับอัญมณี
  ไพฑูรย์สีน้ำเงิน โอปอล์ หรือนิลสีดำสนิท

ขอให้ประสบแต่โชคดีครับ

1 thought on “ปีชง 2559

 1. Very nice write-up. I absolutely appreciate this site. Stick with it!

Leave a Reply

Your email address will not be published.